TÚI CỨU THƯƠNG

  • Mã hàng: tuicuuthuong
  • Giá : Liên hệ

Túi cứu thương (Theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Bộ sơ cứu loại A kích thước 50x30x25cm loại cỡ
lớn đạt chuẩn
Model: BSC-A
Hãng: KT Việt Nam
Kèm theo giấy xuất xưởng đóng dấu KT
Dùng cho 25 người
Kích thước: Chuẩn 50*28*25cm theo quy định của
công an PCCC
Đáp ứng kiểm tra của công an PCCC
Giá đã bao gồm 27 vật tư y tế đóng trong túi theo quy